Aby bezpośrednio otrzymywać informacje o ofertach prowadzonych przez Dom Maklerski INC, musisz wypełnić ankietę MiFID oraz podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.*

 

Cały proces możliwy jest online.

 

* Informacje o instrumentach finansowych będą kierowane wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego . Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz.
Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.

________

 

Możesz też samodzielnie skorzystać z naszego kreatora umowy i podpisać dokumenty online.

Wypełnij ankietę MiFID na stronie:

https://dminc.pl/ankieta/

 


Pobierz plik w formacie „.pdf” zawierający wynik ankiety

 


Wypełnij wszystkie dane do umowy na stronie:

https://dminc.pl/generator/

 


Pobierz plik w formacie „.pdf” zawierający umowę

 


Zapoznaj się z umową i dokumentami stanowiącymi załączniki do umowy

 


Zeskanuj dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL, np. prawo jazdy lub paszport

 


Pobrane pliki „.pdf” (ankietę, umowę) oraz skany dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego tożsamość podpisz podpisem zaufanym ePUAP

lub jeżeli posiadasz kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 


Wygeneruj pliki w formacie „.pdf”

 


Wyślij podpisane pliki na adres ppz@dminc.pl