Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

CrowdConnect

CrowdConnect.pl

Na platformie prezentowane są informacje o ofertach publicznych o wartości do 1 mln EUR prowadzonych przez małe i średnie spółki, których akcje mają być docelowo przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Oferty te nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
W ramach platformy wyróżnia się dwie sekcje – #wdrodzeNaNewConnect, gdzie prezentowane są oferty spółek zamierzających złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w perspektywie dwunastu miesięcy oraz #StartupZone, w ramach której swoje oferty prezentują spółki na wcześniejszych etapach rozwoju, o wysokim potencjalne wzrostu i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone na rynek NewConnect na przestrzeni około 2-3 lat.

Dom Maklerski INC S.A. publikuje wszystkie wymagane informacje w ramach trwających ofert publicznych prezentowanych na platformie CrowdConnect na stronie https://crowdconnect.pl/

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt