Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Prospekt Genomtec S.A.

Prospekt

spółki Genomtec S.A.

Pobierz plik

Śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za I kwartał 2022 roku, śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za II kwartał 2022 roku oraz śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za III kwartał 2022 roku, niepoddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta, zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i są dostępne na stronie internetowej pod adresami, odpowiednio:

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt