INC East and West

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.