W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, ze względu na zdalny tryb pracy kontakt telefoniczny z biurem DM INC będzie utrudniony.

W przypadku pytań o trwające oferty publiczne uprzejmie prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego dostępnego w zakładce “Kontakt”.

Aktualnie trwające oferty publiczne przeprowadzane przez Dom Maklerski INC SA:

Dom Maklerski INC S.A. publikuje wszystkie wymagane informacje w ramach trwających ofert publicznych na stronie www.CrowdConnect.pl

Na platformie prezentowane są informacje o ofertach publicznych o wartości do 1 mln EUR prowadzonych przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferty te nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. W ramach platformy wyróżnia się dwie sekcje – #wdrodzeNaNewConnect, gdzie prezentowane są oferty spółek zamierzających zadebiutować w obrocie giełdowym w perspektywie dwunastu miesięcy oraz #StartupZone, w ramach której swoje oferty prezentują spółki na wczesnych etapach rozwoju, o wysokim potencjalne wzrostu i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone na rynek NewConnect na przestrzeni 2-3 lat.