Emisja obligacji Serii W
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 2,2 mln zł
Wrzesień 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.