Emisja akcji serii D
Oferta publiczna
Olymp S.A.

Wartość emisji: 0,55 mln zł
Lipiec 2020

Doradca: Dom Maklerski INC S.A.