Emisja obligacji serii Z
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 2,1 mln zł
Lipiec 2020

Doradca: Dom Maklerski INC S.A.