Emisja akcji serii C
Oferta publiczna
Demolish Games S.A.

Wartość emisji: 1 mln zł
Marzec 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.