Emisja akcji Serii E 
Oferta prywatna
Carpathia Capital S.A.

Wartość emisji: 0,75 mln zł
Lipiec 2018

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.