Emisja akcji Serii D 
Oferta Prywatna
DOOK S.A.
Wartość emisji: 0,65 mln zł
Czerwiec 2017
Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.