Emisja akcji serii E
Oferta publiczna
Ignibit S.A.

Wartość emisji: 1,56 mln zł
Marzec 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.