Emisja akcji serii D
Oferta publiczna
Incuvo S.A.

Wartość emisji: 2,8 mln zł
Czerwiec 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.