Emisja obligacji Serii B
Oferta Prywatna
Moto 44 Sp. z o.o.
Wartość emisji: 0,5 mln zł
Styczeń 2016
Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.