Sprzedaż udzałów
Oferta sprzedaży
President Studio Sp. z o.o.

Wartość emisji: 0,5 mln zł
Luty 2020

Doradca: Dom Maklerski INC S.A.