Emisja obligacji Serii A
Oferta Prywatna
Probatus Sp. z o.o.
Wartość emisji: 2,1 mln zł
Kwiecień/Maj 2016
Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.