Sprzedaż akcji imiennych serii A
Subskrypcja prywatna
Plantwear

Wartość emisji: 0,55 mln zł
Grudzień 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.