Emisja akcji serii E
Subskrypcja prywatna
Wealthon S.A.

Wartość emisji: 2,96 mln zł
Październik 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.