Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Komentarz Domu Maklerskiego INC S.A. w sprawie informacji zawartych w opublikowanym na stronie internetowej Pulsu Biznesu artykule „Equity crowdfunding nabrał dynamiki”

Dom maklerski INC z zadowoleniem odbiera rosnącą popularność ofert publicznych i crowdfundingu inwestycyjnego, jak również zainteresowanie mediów tą tematyką. Dom Maklerski INC S.A. („DM INC”) wskazuje jednak, że informacja zawarta w opublikowanym w dniu 11 stycznia 2021 r. na stronie internetowej „pb.pl” artykule pt. „Equity crowdfunding nabrał dynamiki”, uwzględniająca stwierdzenie dotyczące platformy CrowdConnect prowadzonej przez DM INC, zgodnie z którym „platforma działa w modelu mieszanym, w którym część pieniędzy spółki pozyskują od dużych inwestorów z klubu […]”, w zakresie w jakim odnosi się do istnienia oraz funkcjonowania tzw. klubu, nie jest zgodna z rzeczywistością i może wprowadzać czytelników w błąd.

DM INC oświadcza, że tzw. „klub” w przeszłości stanowił jedynie marketingowe ujęcie prezentowania przez DM INC świadczonych usług maklerskich, a nie stanowił i nie stanowi sformalizowanego i faktycznie wyodrębnionego bytu organizacyjnego, co powoduje, że posługiwanie się pojęciem klubu oraz inwestorów należących do „klubu” w kontekście działalności maklerskiej wykonywanej przez DM INC jest wysoce nieprecyzyjne i może powodować mylne wyobrażenie inwestorów o funkcjonowaniu takiej jednostki, która w rzeczywistości nie istnieje.

Jednocześnie DM INC precyzuje, że łączna wartość ofert publicznych (w tzw. trybie do 1 mln euro), w których Dom Maklerski INC S.A. świadczył na rzecz emitenta usługę oferowania akcji, w 2020 roku wyniosła 25 mln PLN, ale w tym łączna wartość transz ofert prezentowanych na crowdconnect.pl wyniosła 10,4 mln PLN.

Inne informacje

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Szczegółowe informacje dot. Domu Maklerskiego INC S.A.

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt