Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Komunikat Domu Maklerskiego INC S.A. dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) i przewidywanego zakończenia okresu przejściowego w kontekście rynku finansowego

Dom Maklerski INC S.A. informuje, że z dniem 31 stycznia 2020 r. nastąpiło opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej (brexit). Zgodnie z umową o wystąpieniu zawartą pomiędzy Wielką Brytanią a UE – od momentu brexitu do dnia 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania (w tym Gibraltar, w określonych Umową i prawem UE przypadkach) traktowana jest jeszcze jako państwo członkowskie UE w rozumieniu unijnych przepisów, choć nie jest już reprezentowana w instytucjach UE, w szczególności w unijnym procesie decyzyjnym. Tym samym brytyjskie podmioty świadczące usługi na rynku finansowym UE prowadzą swoją działalność do końca okresu przejściowego na dotychczasowych zasadach i korzystają z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.

Mając na uwadze powyższe, jak również  komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 18 sierpnia 2020 r., Dom Maklerski INC S.A. na bieżąco analizuje możliwy wpływ brexitu na sposób świadczenia usług maklerskich oraz ewentualnych ryzyk dla klientów Domu Maklerskiego INC S.A. związanych z brexitem.

Zapraszamy klientów Domu Maklerskiego INC S.A. do kontaktu w sprawie wszelkich pytań i wątpliwości związanych z wpływem brexit na sytuację i prawa klientów Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres biuro@dminc.pl.

Inne informacje

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Szczegółowe informacje dot. Domu Maklerskiego INC S.A.

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt