Jacek Krawiec DM INC - Risk Manager

Absolwent UE w Poznaniu na specjalnościach Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw oraz Biznes Międzynarodowy. Ukończył studia podyplomowe „Metody wyceny spółki kapitałowej” na SGH w Warszawie. Doktorant w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, bada możliwość zastosowania technik uczenia maszynowego w szacowaniu kosztu kapitału własnego. Z Grupą INC związany od 2014 r.