Carpathia Capital

Fundusz typu Venture zajmujący się inwestowaniem w Spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.