Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Zostań naszym klientem i otrzymuj informacje o akcjach oferowanych przez Dom Maklerski INC

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny oraz nie stanowi oferty. Klientem może zostać wyłącznie osoba, która zawrze z Domem Maklerskim INC S.A. (DM INC) umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed zawarciem umowy DM INC bada wiedzę i doświadczenie potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym. Informacje o instrumentach finansowych będą kierowanie wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.

Aby bezpośrednio otrzymywać informacje o ofertach prowadzonych przez Dom Maklerski INC, musisz wypełnić ankietę MiFID oraz podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

Informacje o instrumentach finansowych będą kierowane wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Zostań klientem
Domu Maklerskiego
INC

Jakie korzyści zyskuje
Klient Domu Maklerskiego INC

Doświadczenie

Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 25 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Nieodpłatna umowa

Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 25 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zweryfikowani Emitenci

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa inwestorów, dlatego wszyscy emitenci przechodzą wcześniej naszą weryfikację.

Debiut na NewConnect

Akcje oferowane przez Dom Maklerski INC S.A. mają być docelowo przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku akcji NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zaufanie inwestorów

Dom Maklerski INC S.A. ma ponad 800 klientów usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Ciekawe projekty z innowacyjnych branż

Oferujemy możliwość inwestowania w akcje innowacyjnych spółek z sektora MŚP.

Poznaj nas bliżej

Zapoznaj się z prezentacją DM INC

Pobierz prezentację

Case study

Woodpecker.co - sprawna transakcja i szybki debiut

Spółka Woodpecker.co jest producentem oraz dostawcą oprogramowania typu SaaS (ang.: Software-as-a-Service), służącego do automatyzacji procesów pozyskiwania klientów i usprawnienia sprzedaży. Zespół Woodpecker liczy około 70 osób, których łączy pasja i doświadczenie.

Cel transakcji:

Sprzedaż od 733.333 do 916.667 akcji serii A przez 4 osoby fizyczne
i jedną osobę prawną
o łączonej wartości 11 mln zł.

14 września 2021 r.

Data debiutu na rynku NewConnect

Rola Domu Maklerskiego INC:

  • Zaproponowanie i realizacja projektu w formie sprzedaży akcji opartej o Memorandum Informacyjne z procesem ustalenia ceny sprzedaży w drodze book-buildingu

  • Kompleksowe wsparcie spółki w sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu

  • Organizacja prezentacji inwestorskich w procesie oferowania

  • Przyjmowanie zapisów na akcje i wpłat

  • Sporządzenie dokumentacji emisyjnej (Memorandum, Prezentacja)

Rezultaty:

Sprawne przeprowadzenie transakcji

i debiut na rynku NewConnect w okresie 5-miesięcznym

Redukcja zapisów

w Transzy Małych Inwestorów na poziomie 44%

Sprzedaż akcji

123 osobom fizycznym i 6 osobom prawnym, w tym 2 funduszom inwestycyjnym

Zakup przez jeden z funduszy 228.750 akcji

serii A za kwotę 2.745.000 PLN

Stopa zwrotu w dniu debiutu:18,3%

Nas

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Dom Maklerski INC S.A. prowadzi także platformę crowdinwestycyjną CrowdConnect.

Dom Maklerski INC S.A. specjalizuje się w ofertach publicznych papierów wartościowych innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki.

Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Możesz też samodzielnie skorzystać z naszego
kreatora umowy i podpisać dokumenty online.

Krok #1

Wypełnij ankietę MiFID na
stronie:
https://dminc.pl/ankieta/
Wypełnij ankietę MiFID

Krok #2

Pobierz plik w formacie .pdf zawierający wynik ankiety i wypełnij wszystkie dane do umowy na tej stronie
Pobierz wyniki ankiety i wypełnij dane do umowy

Krok #3

Pobierz plik w formacie .pdf zawierający umowę i zapoznaj się z umową i dokumentami stanowiącymi załączniki do umowy
Zapoznaj się z umową

Krok #4

Zeskanuj dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL, np. prawo jazdy lub paszport
Zeskanuj dokumenty

Krok #5

Pobrane pliki „.pdf” (ankietę, umowę) oraz skany dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego tożsamość podpisz podpisem zaufanym ePUAP lub jeżeli posiadasz kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Podpisz dokumenty

Krok #6

Wyślij podpisane pliki na adres ppz@dminc.pl
Wyślij dokumenty

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt