Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Oferta

Specjalizujemy się w ofertach publicznych papierów wartościowych innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki.

Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.02.2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012, w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.10.2017 r.  nr DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1, w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.12.2020 sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020, a także w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19.05.2023 sygn. DIF-DIFZL.4010.8.2022.

Dom Maklerski INC S.A. prowadzi także platformę CrowdConnect.pl.

Dom Maklerski INC S.A. jest częścią grupy kapitałowej INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Zostań inwestorem

Dołącz do klientów Domu Maklerskiego INC

Pobierz prezentację

Oferta usług dla spółek

w zakresie rynku kapitałowego

Pobierz prezentację

Fundusze Venture Capital

oferta współpracy

Pobierz prezentację

Debiut na rynku kapitałowym

Przeprowadzamy emitentów przez wszystkie procedury związane z debiutem na rynku GPW, NewConnect oraz Catalyst.

Przygotowanie dokumentacji

Sporządzamy niezbędną dokumentację dla ofert instrumentów finansowych, wliczając w to Prospekty Emisyjne, Memoranda Informacyjne oraz Dokumenty Informacyjne.

Wycofanie z obrotu

Przeprowadzamy emitentów przez proces wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW lub rynku NewConnect.

Pozyskiwanie kapitału

Pozyskujemy kapitał poprzez emisję akcji lub obligacji w ramach pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych i prywatnych.

Zmiana rynku notowań

Pomagamy emitentom notowanym na rynku NewConnect w zmianie rynku notowań na rynek regulowany GPW.

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt