Emisja akcji serii E
Subskrypcja prywatna
Art Games Studio S.A.

Wartość emisji: 0,9 mln zł
Czerwiec 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.