Emisja akcji serii E
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 10,58 mln zł
Sierpień 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.