Emisja akcji serii D
Oferta publiczna
Detalion Games S.A.

Wartość emisji: 1,4 mln zł
Kwiecień 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.