Emisja akcji serii C
Oferta publiczna
Drago Entertainment S.A.

Wartość emisji: 2 mln zł
Wrzesień 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.