Emisja akcji serii J
Oferta publiczna
Genomtec S.A.

Wartość emisji: 8 mln zł
Październik 2020

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.