Emisja akcji serii D
Subskrypcja prywatna
genXone S.A.

Wartość emisji: 4,2 mln zł
Kwiecień 2020

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.