Emisja akcji serii B
Oferta publiczna
Grow Uperion S.A.

Wartość emisji: 1 mln zł
Lipiec 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.