Emisja akcji serii D
Oferta publiczna
Hydra Games S.A.

Wartość emisji: 1,1 mln zł
Kwiecień 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.