Emisja akcji serii E
Oferta publiczna
Iron VR S.A.

Wartość emisji: 2,5 mln zł
Grudzień 2020

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.