Emisja akcji Serii A4 
Oferta publiczna
Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.
Wartość emisji: 2,47 mln zł
Marzec 2018
Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.