Emisja obligacji Serii U
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 2,6 mln zł
Lipiec 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.