Emisja obligacji Serii Y
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 1,5 mln zł
Listopad 2019

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.