Emisja obligacji serii AA
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 2,2 mln zł
Październik 2020

Doradca: Dom Maklerski INC S.A.