Emisja obligacji Serii T
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 0,3 mln zł
Czerwiec 2019

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.