Emisja akcji serii E
Oferta publiczna
Mazurska Manufaktura S.A.

Wartość emisji: 4,4 mln zł
Listopad 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.