Emisja akcji serii E
Subskrypcja prywatna
Noobz from Poland S.A.

Wartość emisji: 0,56 mln zł
Grudzień 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.