Sprzedaż akcji serii D
Subskrypcja prywatna
Plantwear S.A.

Wartość sprzedaży: 0,4 mln zł
Listopad 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.