Emisja akcji Serii C
Oferta publiczna
Plantwear S.A.

Wartość emisji: 1,1 mln zł
Czerwiec 2019

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.