Emisja akcji serii B
Subskrypcja prywatna
PLAY2CHILL S.A.

Wartość emisji: 1,5 mln zł
Maj 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.