Emisja akcji serii D
Oferta publiczna
Polkon S.A.

Wartość emisji: 2 mln zł
Lipiec 2020

Doradca: Dom Maklerski INC S.A.