Emisja akcji serii C
Subskrypcja prywatna
Polyslash S.A.

Wartość emisji: 1.586.500 zł
Marzec 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.