Emisja akcji serii B
Oferta publiczna
Punch Punk S.A.

Wartość emisji: 1,5 mln zł
Czerwiec 2020

Doradca: Dom Maklerski INC S.A.