Emisja akcji serii C
Oferta publiczna
Road Studio S.A.

Wartość emisji: 2 mln zł
Luty 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.