Emisja akcji serii B
Oferta publiczna
Samito S.A.

Wartość emisji: 2,1 mln zł
Maj 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.