Emisja akcji serii C
Oferta prywatna
SkinWallet S.A.

Wartość emisji: 3,4 mln zł
Luty 2020

Oferujący: Dom Maklerski INC S.A.