Emisja akcji serii B
Subskrypcja prywatna
Stream Cards S.A.

Wartość emisji: 2.000.040 zł
Luty 2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.